Skovrider Frank Lærke

FLISTRÆ

Flis afregnes til gode priser i øjeblikket. MEEEN det er vigtigt for det samlede resultat ved skovningen, at bedre træ afregnes til bedre priser. I løvtræ sorteres kævler ud og evt. brænde til detail-salg. I nåletræ sorteres især tømmer og emballagetræ ud.

Flistræ købes....

SKOVraadgivningen tilstræber altid at få det bedst mulige ud af skovenes råtræ.

Vi har således ingen stramme leverings forpligtelser til aftagere og benytter kun i tidlige tyndinger den meget enkle løsning at hugge det hele til flis.

Vi søger derimod løbende at optimere afsætningen ved fordeling til danske træindustrier, eksport af special-træ og flis til danske varmeværker.