Skovrider Frank Lærke

SKOVDRIFT

SKOVraadgivningen kan tilbyde at varetage den samlede drift af skoven, så du som skovejer får mere tid til andre gøremål.

Rammerne herfor beskrives i en individuel aftale, der kan rumme alt knyttet til skovens drift. Har du nogle konkrete opgaver, du ønsker svar på om vi kan løse, så ring eller e-mail os. 

Typisk vil en samarbejdsaftale kunne omfatte ting som: Løbende tilsyn med skoven (tilstand, publikum, jagt), budgetlægning og -opfølgning, årsplan for opgaver i skoven, afvikling/håndtering af disse, afregning/fakturering, økonomiske og tekniske opgørelser og statistikker, debitor-risiko, håndtering af udleje-kontrakter (ager-jord, bygninger, jagt) og meget, meget mere. Men en sådan listning giver altid mulighed for, at noget IKKE stod i listningen. Så er du i tvivl, så kontakt venligst SKOVraadgivningen / Frank Lærke for afklaring.