SKOVopgaver - billeder

Der er et yndigt land....

Bøgeskov med ramsløg i skovbunden. Kan du fornemme duften?

Smukke alléer pynter i det åbne landskab.

Afvekslende natur. Her skovsø omkranset af løvtræ og nåletræ.

Ikke alt landskab skal til-plantes

Første udtag mærket i juletræs-kultur.

Udkørsel på blød bund. Bælter påmonteret alle hjul.

Døende ask skoves i kævler, brænde og toppe til flis.

Skovning af ask med maskine gør skoven overskuelig at arbejde videre med. Det ses tydeligt, når alt det skovede træ og toppe er kørt ud.

Maskinskovning gør det muligt at hente toppene ud til flishugning. Resultatet er en mere ryddelig skovbund når det hele er kørt ud.

Åbne pladser til vildt og jæger

Bøgeskoven tilses

Svag beløvning giver flotte mønstre

Stakket træ klar til afhentning

SKOVraadgivningen på vej

Skovens Dag i Storring Præstegårdsskov var velbesøgt i maj 2012

Rækkegående, afskærmet sprøjtning i juletræer

Asfaltvejen er afspærret og der skoves døde eller døende asketræer uden at påføre trafikanterne fare

Læggeplads langs skovvej udnyttes til bristepunktet

Megen og vedvarende regn i efteråret 2012 krævede veloprensede grøfter