SKOVforsikringer

SKOVforsikringer:

Mange af de traditionelle forsikringsudbydere mangler 2 forsikringer af særlig interesse for mange skovejere, nemlig skovbrandsforsikring og stormfaldsforsikring. Andre kobler disse forsikringer med et fordyrende medlemsskab eller andre ekstra-omkostninger.

SKOVraadgivningen vil derfor fremhæve enkle og konkurrencedygtige eksempler på en mulig løsning.

Skovbrand:

Dansk Plantageforsikring.

Tlf.: 8667 1444 eller www.skovbrand.dk

Stormfald:

Dansk Skovforening. 

Tlf.: 3378 5211 eller https://www.skovforeningen.dk/udgivelser/forsikring-af-skov/  

Ellers kan du som altid kontakte SKOVraadgivningen for yderligere oplysninger.